may-xao-bai-tu-dong-card-shuffler-poker
máy xáo bài tự động card shuffler xáo 6 bộ bài nhựa liên tục giúp chống gian lận chơi bài

Máy Xáo Bài Tự Động ( 6 bộ)

Thông Số Sản Phẩm

Mã sản phẩm : Máy xáo bài

Hãng sản xuất: Card Shuffler

Chất liệu : ABS cao cấp

Xáo tối đa : 10 bộ bài

Màu sắc : black

Năng lượng : Pin AA

770.000 

Số lượng