bai-nhua-poker-copag-100-plastic-ben-dep-re-club-poker
bai-nhua-100-%-plastic-copag-dep-ben-re
bài tây nhựa 100% plastic chống bẻ cong, đàn hồi tốt, sử dụng bền và chất lượng cao

Bài Tây Nhựa Copag 100% Plastic

  • Thông Số Sản Phẩm
  •  Mã sản phẩm : Copag
  • Loại bài : số to
  • Chất liệu : 100% Plastic
  • Màu sắc : Blue, Red

 

250.000  200.000